Rejestracja

53-110 Wrocław, ul. Ślężna 169

Tel. 71 780 49 24; 71 302 75 65

Fax. 71 302 75 65

Przypadki nagłe: 601 732 903

pacjent@emkamed.com.pl

Deutsche Bank, nr konta:
56191010482415760622290001